Η Εταιρια

Cinematography & Media productions

Cinematography & Media productions

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε τα πιο κινηματογραφικά και άκρως συναισθηματικά φίλμ, καθώς προσεγγίζουμε κάθε γάμο με καλλιτεχνική πρόθεση και μοναδική προοπτική. Κάθε ζευγάρι που συναντάμε έχει μια ιδιαίτερη ιστορία να πεί η οποία δεν μπορεί να αποδωθεί πραγματικά με μια φιξαρισμένη φόρμουλα παραγωγής. Και για αυτό ακριβώς δεν έχουμε μια copy-and-paste προσέγγιση με την δημιουργική διαδικασία μας.

Διευρύνοντας την δημιουργικότητά μας σε εταιρικά και διαφημιστικά βίντεο, δουλεύουμε ως ομάδα για να βοηθήσουμε τις εταιρίες να συνδεθούν με ανθρώπους μέσα από την δυναμική εμπειρία του βίντεο. Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια του σχεδιασμού παραγωγής βίντεο παρέχοντας δημιουργικές ιδέες, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι μοναδικό και να ξεπερνάει τις προσδοκίες των πελατών μας.

Our mission is to create the most cinematic and highly emotional films, while we approach every wedding with an artistic intention and unique perspective. Every couple we meet has a special story to tell which can’t be truly rendered with a fixed production formula. And that’s precisely why we don’t have a copy-and-paste approach with our creative process.

Expanding our creativity to corporate and advertising videos, we work as a team to help brands connect with people through the dynamic video experience. We take on every part of the video production design delivering creative ideas, so the final outcome is unique and exceeds our client’s expectations.

2008

Founded

456

Shots

162

Completed projects